Służymy pomocą!

Naszą misją jest świadczenie najwyższej jakości usług w zakresie poszukiwania dokumentów polskich emigrantów od początku XX wieku. Reprezentujemy klientów przed urzędami wojewódzkimi i Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w procedurze potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego oraz urzędami stanu cywilnego w celu wydobycia aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu oraz wpisania zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich rejestrów.

Pomagamy w odnalezieniu dokumentów przodków, którzy na podstawie paszportu wyjechali z Polski w celu połączenia z rodziną, poszukiwania lepszych warunków bytowych, uprawy ziemi, uchodźców politycznych okresu komunizmu ale również tych, którzy w wyniku II wojny światowej wbrew swojej woli znaleźli się poza terytorium Polski na skutek zmiany granic, wysiedleń, deportacji do obozów, ewakuacji jako członkowie polskiej armii.

Poznaj naszą ofertę


Warto wiedzieć