Wykaz państw, z którymi Polska zawarła konwencje o unikaniu podwójnego obywatelstwa

wpis w: Bez kategorii | 0

Zagadnienie obywatelstwa dzieci , których rodzice posiadali różne obywatelstwa dotychczas regulowane było nie tylko w przepisach ustawy o obywatelstwie polskim lecz również w ratyfikowanych przez Polskę umowach międzynarodowych w zakresie obywatelstwa.Oznacza to, że w takim przypadku, nie stosowano przepisów ustawy o obywatelstwie polskim lecz odpowiedniej konwencji, co skutkowało tym, że dziecko przez urodzenie nabywało obywatelstwo tylko jednego z rodziców, według kryteriów ustalonych w porozumieniu. Polska była dotychczas stroną konwencji w zakresie unikania podwójnego obywatelstwa z następującymi państwami:

 1. Bułgaria – od 07.02.1972 do 13.06.1991
 2. Czechosłowacja - od 17.05.1965 do:
  • Czechy – 20.05.2001
  • Słowacja – 20.05.2001
 3. Mongolia - od 23.05.1975 do 31.12.2000
 4. NRD - od 12.11.1975 do 03.10.1990
 5. Węgry - od 05.07.1961 do 12.02.1994
 6. ZSRR - od 31.03.1965 do:
  • Armenia – 30.06.1991
  • Azerbejdżan – 16.02.1994
  • Białoruś – 21.02.2001
  • Estonia – 21.07.1991
  • Gruzja – 13.09.2001
  • Kazachstan -12.03.1996
  • Kirgistan -13.09.2001
  • Litwa – 11.03.1990
  • Łotwa – 04.05.1990
  • Mołdawia – 13.09.2001
  • Rosja -29.04.2002
  • Tadżykistan – 13.09.2001
  • Turkmenistan -13.09.2001
  • Ukraina – 21.02.2001
  • Uzbekistan – 17.01.1995

Dzieci urodzone po dacie wypowiedzenia konwencji nabywają obywatelstwo polskie jeżeli jedno z ich rodziców w dacie ich urodzenia było obywatelem polskim.

Zostaw Komentarz