Poszukiwanie dokumentów archiwalnych

W skład polskich archiwów państwowych wchodzą trzy archiwa centralne z siedzibami w Warszawie oraz trzydzieści archiwów państwowych o zasięgu regionalnym wraz z podległymi im czterdziestoma jeden oddziałami zamiejscowymi. Kopie cyfrowe niektórych materiałów z zasobu archiwów państwowych dostępne są także na stronach internetowych archiwów oraz bibliotek cyfrowych i towarzystw genealogicznych. Poszukując dokumentów swoich przodków należy mieć świadomość, że w okresie II wojny światowej warszawskie archiwa utraciły większość swojego zasobu, znaczny uszczerbek poniosły również zbiory w Poznaniu i Płocku. Lokalne dokumenty polskich władz z okresu sprzed II wojny światowej przechowują archiwa poza granicami kraju, tj. w Grodnie, Wilnie i Lwowie. Dokumentacja dotycząca żołnierzy polskich walczących w wojskach alianckich znajduje się we Francji i Wielkiej Brytanii.

archwiwa

archiwum

Pracownicy findpolishroots.com współpracują z kilkudziesięcioma polskimi i zagranicznymi archiwami państwowymi i instytucjami w celu odnalezienia archiwalnych dokumentów dotyczących obywateli polskich.

Przeprowadzenie poszukiwań dokumentów archiwalnych

Informacje, które ułatwią nam udzielenie odpowiedzi:
  • data i kraj urodzenia,
  • stopień pokrewieństwa z przodkiem,
  • imię i nazwisko polskiego przodka,
  • data i miejsce urodzenia przodka,
  • miejsca zamieszkania przodka w Polsce,
  • data, okoliczności emigracji,
  • rodzaj poszukiwanych dokumentów.
Wstępna konsultacja – bezpłatnie (poprzez formularz kontaktowy)

Z uwagi na zniszczenia wojenne informacji o emigrantach z Polski poszukujemy nie tylko w archiwach państwowych. W Polsce dokumentację paszportową przechowuje w zależności od okresu wytworzenia Archiwum Akt Nowych, Instytut Pamięci Narodowej i urzędy wojewódzkie. W toku naszej codziennej pracy występujemy do archiwów państwowych i wojskowych w Polsce i zagranicą, do właściwych instytutów, organizacji pożytku publicznego, muzeów tematycznych, archiwów kościelnych oraz urzędów jednostek samorządu terytorialnego.

W Polsce brak jest jednego, centralnego archiwum gromadzącego dokumentację naszych przodków. Odnalezienie dokumentów, zwłaszcza wytworzonych w XX-leciu międzywojennym oraz w okresie II wojny światowej jest zajęciem pracochłonnym oraz wymagającym wiedzy specjalistycznej. Warto więc skorzystać z pomocy ekspertów w tym zakresie – pracowników findpolishroots.com.